โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ KU77

วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ KU77 ประจำปีการศึกษา 2560

          โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในงาน พร้อมด้วย คณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ผู้กำกับสถานีตำรวจอำเภอบางปลาม้า และนายกเทศมนตรี องค์การบริหารส่วนตำบลต้นคราม ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี