หอพักเอกชน

a_map

bar_kupark
c_kupark  ชื่อหอพัก
ที่ตั้ง
ห้องแอร์
ห้องพัดลม
ค่าไฟ
ค่าน้ำ
อื่นๆ
เบอร์ติดต่อ
ระยะทาง
K.U. PARK
202 หมู่ 11 ต.โคกคราม บางปลาม้า
ราคา 3,500 บาท

หน่วยละ 6 บาท
หน่วยละ 17 บาท
อินเตอร์เน็ท, เฟอร์นิเจอร์, รปภ
035-526147 และ 089-2565492
500 เมตร
bar_sukwaree
c_sukwaree  ชื่อหอพัก
ที่ตั้ง
ห้องแอร์
ห้องพัดลม
ค่าไฟ
ค่าน้ำ
อื่นๆ
เบอร์ติดต่อ
ระยะทาง
สุขวารีเพลส
หมู่ 11 ต.โคกคราม บางปลาม้า
ราคา 2,500 บาท

หน่วยละ 7 บาท
หน่วยละ 5 บาท
อินเตอร์เน็ต, กล้องวงจรปิด

900 เมตร
bar_tongtawee
c_tongtawee  ชื่อหอพัก
ที่ตั้ง
ห้องแอร์
ห้องพัดลม
ค่าไฟ
ค่าน้ำ
อื่นๆ
เบอร์ติดต่อ
ระยะทาง
ทองทวีคูณ
หมู่ 11 ต.โคกคราม บางปลาม้า
ราคา 2,500 บาท

หน่วยละ 6 บาท
หน่วยละ 6 บาท
เคเบิ้ลทีวี

1.5 กิโลเมตร
bar_banfangkaw
 c_banfangkaw

ชื่อหอพัก
ที่ตั้ง
ห้องแอร์
ห้องพัดลม
ค่าไฟ
ค่าน้ำ
อื่นๆ
เบอร์ติดต่อ
ระยะทาง

บ้านฟางข้าว
หมู่ 11 ต.โคกคราม บางปลาม้า
ราคา 2,000 บาท

หน่วยละ 6 บาท
หน่วยละ 8 บาท
เคเบิลทีวี

1.9 กิโลเมตร
bar_permsin
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  ชื่อหอพัก
ที่ตั้ง
ห้องแอร์
ห้องพัดลม
ค่าไฟ
ค่าน้ำ
อื่นๆ
เบอร์ติดต่อ
ระยะทาง
หอพักเพิ่มศิล
หมู่ 11 ต.โคกคราม บางปลาม้า
ราคา 2,000 บาท
ราคา 1,500 บาท
หน่วยละ 7 บาท
หน่วยละ 6 บาท
อินเตอร์เน็ต, เคเบิ้ลทีวี

1.9 กิโลเมตร
  bar_banrai
 c_banrai  ชื่อหอพัก
ที่ตั้ง
ห้องแอร์
ห้องพัดลม
ค่าไฟ
ค่าน้ำ
อื่นๆ
เบอร์ติดต่อ
ระยะทาง
บ้านไร่ชัยพัฒน์
107/1 หมู่ 11 โคกคราม บางปลาม้า
ราคา 2,000 บาท
ราคา 1,500 บาท
หน่วยละ 7 บาท
หน่วยละ 5 บาท
อินเตอร์เน็ท, เฟอร์นิเจอร์, รปภ
035-452267
2.0 กิโลเมตร
bar_lakzika
c_lakzika  ชื่อหอพัก
ที่ตั้ง
ห้องแอร์
ห้องพัดลม
ค่าไฟ
ค่าน้ำ
อื่นๆ
เบอร์ติดต่อ
ระยะทาง
ลักษิกาหอพัก
197 หมู่ 11 ต.โคกคราม บางปลาม้า
ราคา 2,000 บาท
ราคา 1,500 บาท
หน่วยละ 6 บาท
หน่วยละ 5 บาท
เคเบิ้ลทีวี
089-516-5233 และ 080-422-5982
2.3 กิโลเมตร