ติดต่อ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  98 หมู่ 11 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
  โทรศัพท์ : 0-3552-1260 หรือ 02 942 8200-45 ต่อ 622919
  โทรสาร : 0-3552-1260
  e-mail : sbcptj@ku.ac.th
  facebook : https://www.facebook.com/kasetsartsuphanburi/
  website : http://www.sbc.ku.ac.th

QR Code สำหรับนำทางด้วย google map

KU SBC map

 

ศูนย์ประสานงาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
  เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ : 02 942 8200-45 ต่อ 644016, 644017
  โทรสาร : 
  e-mail : 
  facebook : https://www.facebook.com/kasetsartsuphanburi/
  website : http://www.sbc.ku.ac.th